Bình Gas 12kg

 

THÔNG SỐ THIẾT KẾ:

Tiêu chuẩn chế tạo:
Dot - 4BA – 240
Áp suất làm việc:
1.70 Mpa (240 SI/17.00Kg/cm2)
Áp suất thử:
1.70 Mpa (480 PSI/34.00Kg/cm2)
Thể tích:
26.2 lít - 26.4 lít
Trọng lượng gas:
12 kg
Xử lý nhiệt sau khi hàn:
600°C - 750°C

Có lắp hệ thống tự động ngắt an toàn

bình gas 12kg

KÍCH THƯỚC:

Đường kính ngoài thân bình:
300 mm ± 1
Chiều cao toàn thân:
585 mm ± 1
Chiều cao quai xách:
160 mm ± 2
Chiều cao chân đế:
62 mm ± 2
Chiều cao thân bình:
446 mm ± 2
Đường kính ngoài chân đế:
305 mm ± 2
Đường kính ngoài quai xách:
246 mm ± 2
Chiều dày thân bình:
2.6 mm


THÔNG SỐ THIẾT KẾ BÌNH 12KG VỎ NHỰA HDPE

Tiêu chuẩn chế tạo:
Dot - 4BA – 240
Áp suất làm việc:
17.00Kg/cm2
Áp suất thử:
34.00Kg/cm2
Thể tích:
26.2 lít
Trọng lượng gas:
12 kg BU + Pr
Xử lý nhiệt sau khi hàn:
750°C - 900°C, thời gian ủ 10 phút

Có lắp hệ thống tự động ngắt an toàn


KÍCH THƯỚC:

Đường kính trong thân bình:
295 mm ± 2
Đường kính ngoài thân bình:
300 mm ± 2
Chiều cao bình không vỏ:
560 mm ± 5
Chiều cao có vỏ:
580 mm ± 5
Đường kính có vỏ:
310 mm ± 2
Trọng lượng:
Theo thực tế